ตะแกรงเจาะรู

การผลิตตะแกรงเจาะรู           

     เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้และเพื่อรองรับการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนหรือชิ้นงานที่มีความยากมากในการผลิตถ้าใช้เครื่องจักรรุ่นเก่าที่ล้าสมัย บริษัท ณัฐทรัพย์ฯ จึงกล้าลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในขณะนีี้เพื่อรองรับชิ้นงานที่มีความละเอียดและซับซ้อน หรือชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง ทำให้ชิ้นงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในตลาดถึงคุณภาพและราคาของชิ้นงานที่ถูกลงเนื่องจากของเสียที่ลดลง มีการส่งมอบที่ทันเวลา

 • ตะแกรงรูกลม
  ตะแกรงรูกลม

 • ตะแกรงรูยาว
  ตะแกรงรูกลม

 • ตะแกรงรูหกเหลี่ยม
  ตะแกรงรูหกเหลี่ยม

 • ตะแกรงรูสี่เหลี่ยม
  ตะแกรงรูสี่เหลียม

 • ตะแกรงลายตกแต่ง
  ตะแกรงลายตกแต่ง

 • ตะแกรงลายตกแต่ง
  ตะแกรงลายตกแต่ง

 • ตะแกรงลายตกแต่ง
  ตะแกรงลายตกแต่ง

 • ตะแกรงลายตกแต่ง
  ตะแกรงลายตกแต่ง

การผลิตตะแกรงเจาะรูด้วยเครื่อง TURRET PUNCH       

 เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถเจาะรูในลักษณะต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วส่งแบบไปยังเครื่อง TURRET PUNCH หลังจากนั้นเครื่องจะทำการเจาะรูตามแบบที่เราเขียนแบบไว้ โดยช่างเขียนแบบสามารถกำหนดระยะต่างๆ ขนาดรูเจาะและตำแหน่งรูเจาะจำนวนรูที่เจาะได้ตามความต้องการ โดยชิ้นงานที่ได้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำในเรื่องตำแหน่งและขนาดรูเจาะ

 • ตะแกรงรูสี่เหลี่ยม
  ตะแกรงเจารูตกแต่งภายในอาคาร

 • ตะแกรงรูกลม
  ตะแกรงเจารูตกแต่งภายในอาคาร

 • ตะแกรงรูกลม
  ตะแกรงเจารูตกแต่งภายในอาคาร

             ความหลายหลายรูปแบบในการใช้งานตะแกรงเจาะรู สามารถนำไปตกแต่งเป็นราวบันไดอย่าสวยงาม โดยโรงงานสามารถตัดแผ่นชิ้นงานรูกลมเป็นหลายเหลี่ยมและหลายมุมในแผ่นเดียว โดยไม่จำเป็นต้องตัดเป็นมุมฉาก90องศา โดยการเขียนแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วส่งแบบไปยังเครื่อง TURRET PUNCH หลังจากนั้นเครื่องจะทำการตัดขอบตามแบบที่เราเขียนแบบไว้

 • ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเจาะรู
  ตะแกรงรูกลมตกแต่งอาคาร

 • ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเจาะรู
  ตะแกรงเจารูตกแต่งอาคาร

 • ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเจาะรู
  ตะแกรงเจารูตกแต่งอาคาร

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-246-4342, ID line :0952464342, โทร 081-932-7994, ID line :nattasup


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโปรแกรม LINE

 www.ตะแกรงฉีก.com โดย บริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด 

       ในนามของบริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด ขอบอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้คุณลูกค้าทุกท่านด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและบริการที่ดีเช่นนี้ตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-246-4342, ID line :0952464342, โทร 081-932-7994, ID line :nattasup


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโปรแกรม LINE

Visitors: 97,764