ตะแกรงฉีก XS-51

 XS-51 T.1.6mm SWD.25.0mm LWD.61.0mm W.2.5mm            

ตะแกรงฉีกรุ่นที่นิยมใช้งานรุ่นอื่นๆ
Visitors: 98,750