ตะแกรงรูยาว/สล็อต

แผ่นเจาะรูยาว 

วัสดุที่นำมาผลิต คือ เหล็ก อลูมิเนียม และ สแตนเลส 

ขนาดที่ผลิตได้ คือ 4x8 ฟุต และ 5x10 ฟุต

สายด่วน 095-246-4342

Visitors: 97,765