การใช้งานตะแกรงกันลื่น

เหล็กลายตีนไก่นำมาปูพื้นเหยียบ

 • ปูพื้น

 • ปูพื้น

 • ลายตีนไก่ปูพื้น

อลูมิเนียมลายตีนเป็ดมาปูพื้น

 • ปูพื่นเหยียบ

 • ปูพื้นเหยียบ

 • ปูพื้นลิฟท์

เหล็กลายตีนไก่ทำเป็นบันได

         เป็นเรื่องยากที่จะพับตะแกรงกันลื่นให้ได้องศาเท่ากันทุกแผ่น เนื่องจากตะแกรงกันลื่นมีส่วนที่นูนออกมาจากแผ่นทำให้ความหนาและความแข็งแรงของแต่ละจุดในแผ่นกันลื่นไม่เท่ากัน ส่งผลให้มุมพับในแต่ละแผ่นไม่เท่ากัน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เครื่องพับของโรงงาน รุ่งทรัพย์ฯ สามารถชดเชยพารามิเตอร์ค่าต่างๆ ที่มีผลทำให้มุมพับผิดไปจากที่ตั้งไว้ได้ โดยช่างคุมเครื่องจะทำการใส่ค่าตัวแปรต่างๆเข้าไปในชุด control จากนั้นเครื่องชุด CONTROL ของเครื่องพับจะคำนวณแรงกดใหม่ก่อนการพับ ส่งผลให้มุมพับในแต่ละชิ้นงานออกมาเท่ากันตามต้องการ

 • บันไดหนีไฟ

 • บันไดหนีไฟ

 • บันไดหนีไฟ

 • บันไดวน

 • บันไดขนาดเล็ก

 • บันไดในออฟฟิต

 • ทำเป็นบันได

 • ทำเป็นบันได

 • บันได

งานพับที่ต้องการความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง

ด้วยความซับซ้อนในการออกแบบชิ้นงาน เครื่องพับที่ทันสมัยสามารถกำหนดขั้นตอนการพับได้หลากหลายเหลี่ยมในการขึ้นงานเพียงครั้งเดียวโดยทางช่างจะใส่แบบชิ้นงานเข้าไปในเครื่องพับ จากนั้นชุด control ของเครื่องพับจะคำนวณและกำหนดขั้นตอนการพับออกมาโดยการแสดงผลไปที่จะโปรเจกเตอร์ของเครื่อง หลังจากนั้นช่างพับจะสามารถพับชิ้นงานตามภาพที่ฉากมาที่จอโปรเจกเตอร์ ส่งผลให้สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาดจากการพับลงไปได้ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

 • ชิ้นงานพับที่ต้องการความแม่นยำสูง

 • งานพับที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง

 • งานพับตะแกรงกันลื่นเพื่องานประกอบ

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-283-7579, ID line :0982837579, โทร 081-932-7994, ID line :nattasup

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโปรแกรม LINE

 www.ตะแกรงฉีก.com โดย บริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด 

       ในนามของบริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด ขอบอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้คุณลูกค้าทุกท่านด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและบริการที่ดีเช่นนี้ตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-283-7579, ID line :0982837579, โทร 081-932-7994, ID line :nattasup

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโปรแกรม LINE

Visitors: 95,831