งานตัดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์

          ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ไขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนหรือชิ้นงานที่มีความยากมากในการผลิตถ้าใช้เครื่องจักรรุ่นเก่าที่ล้าสมัย บริษัท รุ่งทรัพย์ฯ  จึงกล้าลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้เพื่อรองรับชิ้นงานที่มีความละเอียดและซับซ้อน หรือชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง 

เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด ยังสามารถตัดแผ่นด้วยเครื่องเลเซอร์ได้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วส่งแบบไปยังเครื่องเลเซอร์ หลังจากนั้นเครื่องจะทำการตัดตามแบบที่เราเขียนแบบไว้ ทำให้สามารถผลิตงานได้อย่างหลากหลายลาย รูปแบบตามต้องการ เครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัยยังมีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูงในเรื่องตำแหน่งและขนาด ทำให้สามารถนำไปติดตั้งหรือประกอบได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้ชิ้นงานของบริษัท ณัฐทรัพย์ เป็นที่ยอมรับในตลาดถึงคุณภาพและราคาของชิ้นงานที่ถูกลงเนื่องจากของเสียที่ลดลง มีการส่งมอบที่ทันเวลา สร้างความพอใจให้กับลูกค้า


 • ตัดเลเซอร์
  การตัดเลเซอร์

 • ตัดเลเซอร์
  การตัดเลเซอร์

 • ตัดเลเซอร์
  การตััดเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  ตัวอย่างงานเลเซอร์สแตนเลส

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  ตัวอย่างงานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  ตัวอย่างงานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  ตัวอย่างงานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  ตัวอย่างงานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  ตัวอย่างงานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  ตัวอย่างงานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  ตัวอย่างงานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  งานเลเซอร์พร้อมงานพับ

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  งานเลเซอร์พร้อมงานพับ

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  งานเลเซอร์พร้อมงานพับ

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  งานเลเซอร์เตเปอร์รู

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  งานเลเซอร์พร้อมงานพับ

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  งานเลเซอร์พร้อมงานพับ

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  งานเลเซอร์พร้อมงานพับ

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  งานเลเซอร์พร้อมงานพับ

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์

 • ตัดเหล็ก พับเหล็ก
  งานเลเซอร์และงานพับ

 • ตัดเหล็ก พับเหล็ก
  งานเลเซอร์และงานพับ

 • ตัดเหล็ก พับเหล็ก
  งานเลเซอร์และงานพับ

 • ตัดเหล็ก พับเหล็ก
  งานเลเซอร์และงานพับ

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-246-4342, ID line :0952464342, โทร 081-932-7994, ID line :nattasup


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโปรแกรม LINE


 www.ตะแกรงฉีก.com โดย บริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด 

       ในนามของบริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด ขอบอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้คุณลูกค้าทุกท่านด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและบริการที่ดีเช่นนี้ตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-246-4342, ID line :0952464342, โทร 081-932-7994, ID line :nattasup


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโปรแกรม LINE


Visitors: 98,750