ตะแกรงฉีก XS-32

XS-32 T.1.6mm SWD.12.0mm LWD.30.5mm W.2.0mm

การนำตะแกรงฉีก XS-32ไปใช้งาน

  • ตกแต่งภายในร้านอาหาร

  • ตกแต่งภายใน

  • กรงสุนัข

ตะแกรงฉีกรุ่นที่นิยมใช้งานรุ่นอื่นๆ

ตะแกรงฉีกรุ่นที่นิยมใช้งานรุ่นอื่นๆ
Visitors: 98,747