ตะแกรงฉีก S-6

S-6 SW24.0mm LW40.7mm(81.4mm) T2.3mm W3.0mm

ตะแกรงฉีกรุ่นที่นิยมใช้งานรุ่นอื่นๆ

Visitors: 97,765