ตะแกรงฉีก XG-21

 XG-21 T.4.5mm SWD.36.0mm LWD.101.6mm W.7.0mm

ตะแกรงฉีกรุ่นที่นิยมใช้งานรุ่นอื่นๆ
Visitors: 98,747