ตะแกรง WALKWAY

            ด้วยความหลากหลายแบบของตะแกรงฉีก จึงสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานได้หลายรูปแบบ การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก สามารถเชื่อมเข้ากรอบเป็นตะแกรงทางเดิน WALK WAY ในขนาดต่างๆตามลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าสามารถกำหนดรุ่นของตะแกรงเหล็กฉีก ขนาดความกว้าง ยาวของตะแกรง รวมถึงอุปกรณ์การจับยึดแบบต่างๆ นอกจากนี้มีบริการส่งชิ้นงานที่เชื่อมประกอบแล้วไปชุบกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมเพิ่มเติมอีกด้วย พร้อมทั้งบริการจัดส่งชิ้นงานให้ที่หน้างานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

งานเชื่อมตะแกรงวอร์คเวย์ 

         เนื่องด้วยในเวลานี้พลังงานทดแทนกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง ทำให้องค์ต่างๆในประเทศไทย มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ตะแกรงวอร์คเวย์สำหรับงานซ่อมบำรุงแผงโชล่าเซลล์มีปริมาณการใช้งานเป็นจำนวนมากขึ้นด้วย บริษัทณัฐทรัพย์ฯ สามารถเชื่อมประกอบตะแกรงวอร์คเวย์ตามแบบของลูกค้าที่ได้ออกแบบมาหรือลูกค้าจะใช้แบบมาตรฐานที่ทางโรงงานมีแบบเก็บไว้หรือให้ทางวิศวกรของทางโรงงานช่วยเขียนแบบตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการได้

  • งานเชื่อมตะแกรง WALKWAY

  • งานเชื่อมตะแกรง WALKWAY

  • การผลิตตะแกรง WALKWAY

  • เหล็กฉีกใส่กรอบตะแกรง WALKWAY

ตะแกรงวอร์คเวย์แบบต่างๆ

  • ตะแกรง WALK WAY พร้อมราวกันตก

  • ตะแกรงวอร์คเวย์บนหลังคา

  • ตะแกรงวอร์คเวย์สำหรับงานโซล่าเซลล์

  • ตะแกรงวอร์คเวย์แบบช่องสี่เหลี่ยม

  • ตะแกรง WALKWAY พร้อมราวกันตก

  • ตะแกรง WALKWAY แบบปั๊มนูนทะลุ

 ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-283-7579, ID line :0982837579, โทร 081-932-7994, ID line :nattasup

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโปรแกรม LINE

 www.ตะแกรงฉีก.com โดย บริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด 

       ในนามของบริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด ขอบอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้คุณลูกค้าทุกท่านด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและบริการที่ดีเช่นนี้ตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-283-7579, ID line :0982837579, โทร 081-932-7994, ID line :nattasup

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโปรแกรม LINE

Visitors: 95,875