การตกแต่งอาคารด้วยชิ้นงานเลเซอร์

ชิ้นงานเลเซอร์เพื่อการตกแต่งอาคาร

       ด้วยเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัย สามารถผลิตชิ้นงานได้หลายลาย รูปแบบตามความต้องการ โดยช่างเขียนแบบจะเขียนแบบแล้วส่งแบบที่เขียนไปยังเครื่องเลเซอร์ เครื่องเลเซอร์จะทำการผลิตชิ้นงานออกมาตามแบบที่ได้เขียนเอาไว้ เครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัยจะมีความแม่นยำและเที่ยงตรงในเรื่องขนาดและตำแหน่งการตัดสูงมาก ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและมีความสวยงามตามที่ได้ออกแบบเอาไว้

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

         ด้วยเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัย สามารถผลิตชิ้นงานได้หลายลาย รูปแบบตามความต้องการ โดยช่างเขียนแบบจะเขียนแบบแล้วส่งแบบที่เขียนไปยังเครื่องเลเซอร์ เครื่องเลเซอร์จะทำการผลิตชิ้นงานออกมาตามแบบที่ได้เขียนเอาไว้ เครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัยจะมีความแม่นยำและเทียงตรงในเรื่องขนาดและตำแหน่งการตัดสูงมาก ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและมีความสวยงาม ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดลักษณะชิ้นงานในแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการ เช่น วัสดุ ความหนาของแผ่น ลักษณะของชิ้นงา ระยะขอบ และข้อจำกัดอื่นๆ 

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

 • งานเลเซอร์
  ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งอาคาร

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-246-4342, ID line :0952464342, โทร 081-932-7994, ID line :nattasup


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโปรแกรม LINE


 www.ตะแกรงฉีก.com โดย บริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด 

       ในนามของบริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด ขอบอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้คุณลูกค้าทุกท่านด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและบริการที่ดีเช่นนี้ตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-246-4342, ID line :0952464342, โทร 081-932-7994, ID line :nattasup


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโปรแกรม LINE


Visitors: 97,765