มาตรฐานการผลิตตะแกรงเกรตติ้ง

มาตรฐานการผลิตตะแกรงเกตติ้งของโรงงานณัฐทรัพย์และการจัดส่ง

ส่วนประกอบของตะแกรงเกตติ้ง

1.เหล็กแฟลตบาร์ หรือเหล็กแผ่น

2.เหล็กบิดเกลียว ตามขนาด

3.ชุบกัลวาไนซ์ หรือทาสี

ขั้นตอนการผลิตตะแกรงเกรตติ้งของโรงงาน

1.การเขียนแบบตะแกรง

ช่างเขียนแบบจะเขียนแบบส่งให้ลูกค้าเพื่อยืนยันแบบที่ใช้ในการผลิต ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ส่งแบบมาและแบบที่เขียนขึ้นมานั้นจะถูกส่งต่อให้ฝ่ายผลิตเพื่อใช้ในการผลิตให้ตรงตามแบบ

2.การเตรียมเหล็ก

เหล็กที่ใช้ในการผลิตตะแกรงเกรตติ้ง จะต้องเป็นเป็นเหล็กมาตรฐาน มอก. เท่านั้น เพื่อความแข็งแรงของตะแกรงเกรตติ้ง และมีรับน้ำหนักได้ตรงตามการออกแบบที่ได้มีการคำนวณเอาไว้

3.กระบวนการผลิต

ทีมวิศวกรฝ่ายผลิตจะออกแบบกระบวนการผลิต ตั้งแต่งการตัดเหล็ก การเจาะรูเพื่อใส่เหล็กบิดเกลียว การทำ JIG เพื่อให้ง่ายในการเชื่อมประกอบ โดยการะบวนการเชื่อมของทางโรงงานเป็นการเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม CO2ทั้งหมด เป็นการเชื่อมเดินแนวทุกรอยต่อของเหล็กเพื่อความแข็งแรง พร้อมน้ำยาป้องกันสะเก็ดเชื่อมกระเด็นไปโดนส่วนอื่นๆ ของชิ้นงาน หลังจากการเชื่อมเสร็จก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพของรอยเชี่อม  ตรวจสอบการบิดตัวของตะแกรง และมีการเก็บผิวของตะแกรงเพื่อความสวยงามก่อนส่งไปชุบกัลวาไนซ์หรือทำสีในขั้นตอนต่อไป

4.การชุบกัลป์วาไนซ์

เพื่อเป็นการเพิ่มอายุการใช้งานของตะแกรงเกรตติ้ง จึงต้องมีกระบวนการชุบกัลวาไนซ์   โดยผิวเหล็กที่เคลือบกัลวาไนซ์จะมีป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นระยะเวลาที่นานกว่าการทาสีกันสนิม

5.การทาสีตะแกรง 
การทาสีตะแกรงเกตติ้ง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดสนิมของตะแกรงในระยะยาว การทำสีจะเป็นการทาสี 2 ขั้นตอน คือการทาสีรองพื้นเพื่อป้องกันสนิม และทาสีจริงอีก 1 รอบ

5.การเก็บงานหลังจากการชุบกัลป์วาไนซ์ และการจัดส่ง

บริการงานจัดส่งให้ฟรีที่หน้างาน ในเขตกรุงเทพ ปริมลฑล หรือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็สามารถพ่วงงานไปกับลูกค้ารายอื่นๆได้

 

www.ตะแกรงฉีก.com โดย บริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด  

       ในนามของบริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด ขอบอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้คุณลูกค้าทุกท่านด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและบริการที่ดีเช่นนี้ตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

 

Visitors: 97,765