บทความการคำนวณพื้นที่เปิดตะแกรงเจาะรู

พื้นที่เปิดตะแกรงเจาะรู

       พื้นที่เปิดตะแกรง (OPEN AREA) ตะแกรงเจาะรู มีความสำคัญต่อการใช้งานตะแกรงเจาะรูเป็นอย่างมาก  ตะแกรงเจาะรูที่มีพื้นที่เปิดมากสามารถนำไปใช้งานในการคัดแยกส่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ ตะแกรงเจาะรูที่มีพื้นที่เปิดมากเกินไป จะมีผลต่อความแข็งแรงของตะแกรงนั้นด้วย  ดังนั้นการมีพื้นที่เปิดในค่าที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการออกแบบตะแกรง  และในการใช้งานตะแกรงรูกลมในบางประเภท ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เปิดที่มาก เช่น งานตกแต่งอาคาร ถ้ามีพื้นที่เปิดมากเกินส่งผลโดยตรงกับปริมาณแสงที่ลอดผ่านตะแกรงเข้ามาจะมีปริมาณมากเกินไปและยังมีผลด้านความสวยงานของตะแกรงที่นำมาตกแต่งด้วย และการวางรูตะแกรงมุมที่ต่างกัน และระยะทึบที่ต่างกันรวมถึงขนาดของรูที่ต่างกัน มีผลต่อพื้นที่เปิดตะแกรง  

สูตรการคำนวนพื้นที่เปิดตะแกรงรูกลมที่องศาต่างๆ

D=เส้นผ่านศูนย์กลางของรูตะแกรง

C=ระยะกึ่งกลางรูที่ 1 ถึงระยะกึ่งกลางรูที่ 2 (ระยะ PITCH)

%=พื้นที่เปิดจากการคำนวนเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นงานที่100เปอร์เซ็นต์

สูตรการคำนวนพื้นที่เปิดตะแกรงรูกลม มุม 60 องศา

สูตรการคำนวนพื้นที่เปิดตะแกรงรูกลม มุม 90 องศา

สูตรการคำนวนพื้นที่เปิดตะแกรงรูกลม มุม 45 องศา

 

การคำนวนพื้นที่เปิดสำหรับตะแกรงรูสี่เหลี่ยม

S=ความกว้างของสี่เหลี่ยม

C1=ระยะกึ่งกลางระหว่างรูด้านแนวนอน

C2=ระยะกึ่งกลางระหว่างรูด้านแนวตั้ง

%=พื้นที่เปิดจากการคำนวนเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นงานที่100เปอร์เซ็นต์

 

 

 

การคำนวนพื้นที่เปิดสำหรับตะแกรงรูสี่เหลี่ยมผืนผ้า

W=ความกว้างของสี่เหลี่ยม

L=ความยาวของสี่เหลี่ยม

C1=ระยะกึ่งกลางระหว่างรูด้านแนวนอน

C2=ระยะกึ่งกลางระหว่างรูด้านแนวตั้ง

%=พื้นที่เปิดจากการคำนวนเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นงานที่100เปอร์เซ็นต์

 

 

 

 

การคำนวนพื้นที่เปิดสำหรับตะแกรงรูหกเหลี่ยม

S=ความกว้างของรูหกเหลี่ยม

C=ระยะกึ่งกลางระหว่างรู

%=พื้นที่เปิดจากการคำนวนเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นงานที่100เปอร์เซ็นต์

 

การคำนวนพื้นที่เปิดสำหรับตะแกรงรูยาว

W=ความกว้างของรูยาว

L=ความยาวของรูยาว

C1=ระยะกึ่งกลางระหว่างรูด้านแนวนอน

C2=ระยะกึ่งกลางระหว่างรูด้านแนวตั้ง

%=พื้นที่เปิดจากการคำนวนเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นงานที่100เปอร์เซ็นต์

 

 

  www.ตะแกรงฉีก.com โดย บริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด 

       ในนามของบริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด ขอบอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้คุณลูกค้าทุกท่านด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและบริการที่ดีเช่นนี้ตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

 

 

 

 

 

Visitors: 97,766